فرم ثبت سفارش محصولات
ستاره پلیمر گلپایگان

سفارش خود را به سادگی ثبت کنید . . .

کافی است مشخصات خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت و سفارش شما را ثبت خواهند کرد.

پیش از سفارش میتوانید محصولات ستاره پلیمر گلپایگان (امپراطور گلپایگان) را مشاهده نمایید. 

فرم ثبت سفارش

لوله پلیکا و اتصالات - سه راه تبدیل 45 درجه سایز 110*90
لوله پلیکا و اتصالات – سه راه تبدیل ۴۵ درجه سایز ۱۱۰*۹۰

لوله پلیکا و اتصالات - سه راه تبدیل 45 درجه سایز 90
لوله پلیکا و اتصالات – سه راه تبدیل ۴۵ درجه سایز ۹۰

لوله پلیکا و اتصالات - سه راه تبدیل 45 درجه سایز 63
لوله پلیکا و اتصالات – سه راه تبدیل ۴۵ درجه سایز ۶۳

لوله پلیکا و اتصالات - زانو 45 درجه سایز 125
لوله پلیکا و اتصالات – زانو ۴۵ درجه سایز ۱۲۵

لوله پلیکا و اتصالات - زانو 90 درجه سایز 110
لوله پلیکا و اتصالات – زانو ۹۰ درجه سایز ۱۱۰

لوله و اتصالات پلیکا - زانو 90 درجه سایز 90
لوله و اتصالات پلیکا – زانو ۹۰ درجه سایز ۹۰

لوله و اتصالات پلیکا - زانو 90 درجه سایز 63
لوله و اتصالات پلیکا – زانو ۹۰ درجه سایز ۶۳

لوله و اتصالات پلیکا - زانو 45 درجه سایز 110
لوله و اتصالات پلیکا – زانو ۴۵ درجه سایز ۱۱۰

لوله و اتصالات پلیکا - زانو 45 درجه سایز 90
لوله و اتصالات پلیکا – زانو ۴۵ درجه سایز ۹۰

لوله و اتصالات پلیکا - زانو 45 درجه سایز 63
لوله و اتصالات پلیکا – زانو ۴۵ درجه سایز ۶۳

لوله و اتصالات پلیکا - درپوش مادگی سایز 110
لوله و اتصالات پلیکا – درپوش مادگی سایز ۱۱۰

لوله و اتصالات پلیکا - درپوش مادگی سایز 63
لوله و اتصالات پلیکا – درپوش مادگی سایز ۶۳

لوله و اتصالات پلیکا - تبدیل سایز 110-90
لوله و اتصالات پلیکا – تبدیل سایز ۱۱۰-۹۰

لوله و اتصالات پلیکا - تبدیل سایز 110-63
لوله و اتصالات پلیکا – تبدیل سایز ۱۱۰-۶۳

لوله و اتصالات پلیکا - تبدیل سایز 90-63
لوله و اتصالات پلیکا – تبدیل سایز ۹۰-۶۳

لوله و اتصالات پلیکا - کوپلینگ ترمزدار و بدون ترمز سایز 110
لوله و اتصالات پلیکا – کوپلینگ ترمزدار و بدون ترمز سایز ۱۱۰

لوله و اتصالات پلیکا - کوپلینگ ترمزدار و بدون ترمز سایز 90
لوله و اتصالات پلیکا – کوپلینگ ترمزدار و بدون ترمز سایز ۹۰

لوله و اتصالات پلیکا - کوپلینگ ترمزدار و بدون ترمز سایز 63
لوله و اتصالات پلیکا – کوپلینگ ترمزدار و بدون ترمز سایز ۶۳

لوله و اتصالات پلیکا - سیفون پایه دار سایز 125*110
لوله و اتصالات پلیکا – سیفون پایه دار سایز ۱۲۵*۱۱۰

لوله و اتصالات پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان - سیفون پایه دار
لوله و اتصالات پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان – سیفون پایه دار

لوله و اتصالات پلیکا - سیفون پایه دار سایز 63
لوله و اتصالات پلیکا – سیفون پایه دار سایز ۶۳

لوله و اتصالات پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان - سه راه دریچه بازدید
لوله و اتصالات پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان – سه راه دریچه بازدید

لوله و اتصالات پلیکا - سه راه تبدیل 90 درجه سایز 110*63
لوله و اتصالات پلیکا – سه راه تبدیل ۹۰ درجه سایز ۱۱۰*۶۳

لوله و اتصالات پلیکا - سه راه تبدیل 45 درجه سایز 90*63
لوله و اتصالات پلیکا – سه راه تبدیل ۴۵ درجه سایز ۹۰*۶۳

لوله و اتصالات پلیکا - سه راه تبدیل 45 درجه سایز 110*63
لوله و اتصالات پلیکا – سه راه تبدیل ۴۵ درجه سایز ۱۱۰*۶۳

لوله و اتصالات پلیکا - سه راه 90 درجه سایز 110
لوله و اتصالات پلیکا – سه راه ۹۰ درجه سایز ۱۱۰

لوله و اتصالات پلیکا - سه راه 90 درجه سایز 63
لوله و اتصالات پلیکا – سه راه ۹۰ درجه سایز ۶۳

لوله و اتصالات پلیکا - سه راه 45 درجه سایز 110
لوله و اتصالات پلیکا – سه راه ۴۵ درجه سایز ۱۱۰


قبلی
بعدی