در ادامه میخوانید :

فهرست مطالب

الزامات نصب ماشین لباسشویی

انتخاب و نصب لوازم بهداشتی ای مثل توالت فرنگی و توالت ایرانی، دوش و یورینال را در بخش اول این پست برای شما آماده کرده بودیم. در این بخش نیز الزانات انتخاب و نصب لوازم بهداشتی دیگری را برای شما در نظر گرفته ایم. همچنین در این دو پست در مورد الزامات اجرایی و نصب لوازم بهداشتی برای معلولین نیز نکاتی گفته میشود.

انتخاب و نصب لوازم بهداشتی (بخش دوم)

وان

اولین وسیله بهداشتی که الزامات انتخاب و نصب آن آورده شده است، وان حمام است.

انتخاب و نصب لوازم بهداشتی - وان
انتخاب و نصب لوازم بهداشتی – وان
 • اگر وان توکار نصب میشود، باید درز های اطراف آن کاملا آب بند و مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت باشد.
 • روی دهانه تخلیه آب وان، باید شبکه قابل برداشتن و مقام در برابر خوردگی قرار گیرد.
 • قطر نامه دهانه تخلیه آب وان باید دست کم ۴۰ میلی متر باشد. روی دهانه خروجی آب وان باید امکان قرار دادن درپوش موقتی پیش بینی شود و وان سر ریز داشته باشد.
 • اتصال لوله آب خروجی وان به لوله فاضلاب ساختمان، و سیفون آن، باید قابل بازدید و دسترسی باشد.
 • پنجره و درهای شیشه ای کابین وان باید مطابق استانداردهای ایمنی باشد.
 • در صورت پیش بینی تعدادی وان در یک مکان، باید حداقل یکی از آنها برای استفاده افراد معلول مناسب باشد.

الف – یک صندلی در داخل وان یا یک محل نشیمن ثابت در انتهای بالایی وان معلول باید پیش بینی شود. صندلی نشیمن باید به طور مطمئن نصب شده و در هنگام استفاده هیچ لغزشی نداشته باشد.

ب – فضای آزاد کف در کنار وان معلول در حالت استفاده از صندلی ثابت در ابتدای وان، دست کم به پهنای ۱۹۰۵ و عمق ۷۶۰ میلی متر و در حالت ایستاده از صندلی نشیمن در وان، به پهنای دست کم ۱۵۲۵ و عمق ۷۶۰ میلی متر باید فراهم گردد.

در صورتی که راه دسترسی به وان از روبروی وان (عمود بر درازای وان) باشد، عمق فضای آزاد کف به جای ۷۶۰ میلی متر، باید دست کم ۱۲۲۰ میلی متر پیش بینی شود.

آب سرد کن (آب خوری)

دومین وسیله بهداشتی، آب سرد کن است که در ادامه نکات لازم برای انتخاب و نصب آن خدمت شما گفته میشود.

 • آب سرد کن نباید در فضای توالت یا حمام نصب شود.
 • خروج آب از دهانه شیر جریان آب باید طوری باشد که آب پس از ریزش، به روی دهانه برنگردد و آن را آلوده نکند.
 • دهانه خروج آب از شیر باید بالاتر از سطح تراز سرریز آب داخل تشتک روی آب خوری باشد.
 • دست کم ۵۰% از آب سرد کن های پیش بینی شده در یک طبقه باید برای استفاده افراد معلول نیز مناسب باشد. آب سرد کن های مورد استفاده افراد معلول باید دارای ویژگی های زیر باشد :

الف – ارتفاع آب سرد کن نباید از ۹۱۵ میلی متر از کف تمام شده باشد.

ب – برای نزدیک شدن افراد معلول به آبخوری باید فضای خالی به پهنای دست کم ۱۲۲۰ میلی متر و عمق ۷۶۰ میلی متر در جلوی آب سرد کن پیش بینی شود.

ج – دستگاه های آب سرد کن چسبیده به دیوار و پایه دار، بایستی دارای فضای باز به منظور قرار گرفتن زانوی فرد نشسته بر روی صندلی چرخ دار داشته باشد. این فضای باز جلوی زانو باید به پهنای دست کم۷۶۰ میلی متر و عمق ۴۳۰ میلی متر بوده و ارتفاع آن از کف تمام شده حداقل ۶۸۵ میلی متر باشد.

د – شیر جریان آب و فواره آب سرد کن ها باید در جلوی دستگاه بوده و آب را در مسیری هدایت نماید که موازی یا تقریبا نزدیک به جلوی دستگاه باشد.

ه – شیر جریان آب باید طوری باشد که امکان قرارگیری یک فنجان یا لیوان به ارتفاع ۱۰۰ میلی متر در زیر جریان آب فراهم باشد.

سینک ظرفشویی

یکی دیگر از وسایل بهداشتی پرکاربرد در خانه ها، سینک است و دانستن نکات انتخاب، نصب و اجرای آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

انتخاب و نصب لوازم بهداشتی - سینک
انتخاب و نصب لوازم بهداشتی – سینک
 • روی دهانه تخلیه آب سینک باید شبکه یا سبدی قرار گیرد که در برابر خوردگی مقاوم و قابل برداشتن باشد.
 • اگر دهانه تخلیه آب سینک ظرفشویی با امکان قرار دادن درپوش موقتی باشد باید برای لگن سینک سرریز پیش بینی شود.
 • قطر دهانه تخلیه آب سینک باید دست کم ۴۰ میلی متر باشد.
 • اگر سینک به صورت لگن سرتاسری باشد باید هر ۵۰۰ میلی متر طول آن به عنوان یک سینک مجزا تلقی شود و همه الزامات مندرج در این بخش در مورد آن رعایت شود.
 • سینک ظرفشویی با پیشخوان و لبه مدور مخصوص استفاده افراد معلول باید طوری نصب شود که ارتفاع لبه سینک از کف تمام شده بلند تر از ۸۶۵ میلی متر نباشد.

الف – سینک ظرفشویی مخصوص استفاده افراد معلول باید دارای فضای آزاد زانو در زیر سینک باشد. فضای آزاد زانو باید دارای ابعاد حداقل ۶۸۵ میلی متر ارتفاع از کف تمام شده، ۷۶۰ میلی متر پهنا و ۴۸۵ میلی متر عمق باشد.

ب – عمق لگن سینک ظرفشویی مخصوص استفاده معلولان نباید از ۱۶۵ میلی متر بیشتر باشد.

ج – در جلوی سینک مخصوص افراد معلول باید فضای آزاد به پهنای دست کم ۷۶۰ میلی متر و عمق ۱۲۲۰ میلی متر پیش بینی شود.

د – شیرهای آب سینک ظرفشویی مخصوص استفاده افراد معلول باید از نوع اهرمی، فشاری و یا چشمی الکترونیکی باشد.

کفشوی

وسیله چهارم که نکات انتخاب و نصب آن در ادامه آمده است کفشوی است.

 • قطر نامی دهانه خروجی کفشوی نباید از ۵۰ میلی متر کمتر باشد.

الف – در ساختمان های عمومی قطر نامی دهانه خروجی کفشوی نباید از ۸۰ میلی متر کمتر باشد.

 • کفشوی باید شبکه قابل برداشتن داشته باشد.

الف – دهانه خروجی کفشوی و سیفون آن باید قابل دسترسی باشد و بتوان به سهولت آن را تمیز کرد.

ماشین لباسشویی (رختشویی)

پنجمین و ششمین لوازم بهداشتی در مجموعه فاضلاب ساختمان، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی میباشند که با نحوه انتخاب و نصب آنها نیز آشنا خواهید شد.

الزامات نصب ماشین لباسشویی

 • اتصال لوله آب از لوله کشی آشامیدنی به ماشین لباسشویی باید با فاضله هوایی یا لوازم جلوگیری از برگشت جریان صورت گیرد. اگر لوازم جلوگیری از برگشت جریان در داخل ماشین پیش بینی شده باشد دیگر نیاز به نصب لوازم جلوگیری از برگشت جریان جداگانه در محل نصب ماشین لباسشویی نیست.
 • فاضلاب خروجی از ماشین رختشویی باید به اتصال غیر مستقیم به لوازم بهداشتی دیگر، کفشوی یا علم فاضلاب بریزد.

ماشین ظرفشویی

نکات انتخاب و نصب ماشین ظرفشویی
نکات انتخاب و نصب ماشین ظرفشویی
 • اتصال لوله آب از لوله کشی آب آشامیدنی به ماشین ظرفشویی باید با فاضله هوایی یا لوازم جلوگیری از برگشت جریان صورت گیرد. اگر لوازم جلوگیری از برگشت جریان در داخل ماشین پیش بینی شده باشد دیگر نیاز به نصب لوازم جلوگیری از برگشت جریان جداگانه در محل اتصال ماشین به لوله آب مصرفی نیست.
 • فاضلاب خروجی از ماشین ظرفشویی باید با اتصال غیر مستقیم به لوازم بهداشتی دیگر، کفشوی یا علم فاضلاب بریزد.

شستشوی توالت و یورینال (فلاش تانک و فلاش ولو)

در این قسمت در مورد فلاش تانک ها و فلاش ولو ها و الزامات انتخاب و نصب این وسایل بهداشتی صحبت خواهیم کرد.

 • توالت، یورینال و لوازم بهداشتی دیگری که تخلیه کامل سیفون آنها مستلزم جریان لحظه ای نسبتا زیاد آب میباشد، باید به فلاش ولو یا فلاش تانک مجهز باشد که هر بار مقدار معینی آب برای شستشوی لگن و پر کردن دوباره سیفون از آن ریزش کند.

الف – هر عدد توالت یا یورینال باید فلاش تانک یا فلاش ولو مخصوص به خود را داشته باشد مگر این که سیستم شستشوی توالت ها یا یورینال ها خودکار و به صورت مرکزی باشد.

 • فلاش تانک :

الف – اگر فلاش تانک با فرمان دستی کار میکند، باید به کمک شیر شناور یا هر مکانیسم دیگری، پس از هر بار ریزش آب، دوباره تانک را، تا حد معینی از آب پر کند و پس از آن ورود آب کاملا بسته شود.

ب – فلاش تانک خودکار باید وسیله ای داشته باشد که به طور منظم، پس از گذشت هر فاضله زمانی معین یا با عملکرد حسگر های نصب شده، عمل ریزش آب را به طور کامل انجام دهد.

ج – هر فلاش تانک باید یک شیر شناور ضد جریان سیفونی داشته باشد.

د – دهانه ورود آب به تانک باید حداقل ۲۵ میلی متر بالاتر از لبه روی دهانه سرریز باشد.

ه – هر فلاش تانک باید اتصال سرریز داشته باشد، تا در صورت سرریز کردن، آب را به داخل لگن توالت یا یورینال بریزد. قطر لوله سرریز آب باید طوری انتخاب شود که در زمان حداکثر جریان آب ورودی به تانک مانع بالا رفتن تراز سطح آب تانک شود. دهانه خروجی انتهای لوله سرریز باید از تراز سرریز لگن توالت یا یورینال بالاتر باشد.

و – همه اجزا فلاش تانک باید، برای تعمیر و تعویض، قابل دسترسی باشد.

 • فلاش ولو

الف – به منظور جلوگیری از برگشت جریان، روی لوله ورودی آب به فلاش ولو باید خلا شکن قابل دسترسی نصب شود، مگر آنکه مکانیسم جلوگیری از برگشت جریان در فلاش ولو پیش بینی شده باشد.

ب – انتخاب فلاش ولو باید با رعایت صرفه جویی در مصرف آب صورت گیرد.

ج – فلاش ولو باید از نوعی باشد که یک سیکل کامل ریزش آب و باز و بسته شدن جریان را، به طور خودکار و بر اثر فشار آب ورودی، بتواند انجام دهد.

د – فلاش ولو باید وسیله تنظیم داشته باشد تا بتوان مقدار آب ریزشی آن را تنظیم کرد.

لوله و اتصالات UPVC امپراطور گلپایگان (بازرگانی فیض آبادی)

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *