در ادامه میخوانید :

فهرست مطالب

هر آنچه باید در مورد انتخاب و نصب لوازم بهداشتی بدانید را ما در این پست به شما میگوییم. در این پست در مورد الزامات انتخاب و اجرای تجهیزاتی مثل توالت ایرانی، توالت فرنگی، دوش، وان،سینک، ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی و … صحبت میکنیم. همچنین در مورد اینکه اگر هر یک از این تجهیزات برای استفاده معلولان در نظر گرفته شود چه نکاتی را باید رعایت کنیم نیز بحث میکنیم.

الزامات انتخاب و نصب لوازم بهداشتی و فاضلابی

انتخاب و نصب روشویی

اولین لوازم بهداشتی که در مورد نکات انتخاب و نصب آن صحبت میکنیم روشویی است.

۱- روی دهانه تخلیه آب روشویی باید شبکه قابل برداشتن و مقاوم در برابر خوردگی قرار گیرد.
۲- دهانه تخلیه آب روشویی باید با امکان قرار دادن درپوش موقتی باشد و روشویی سرریز داشته باشد.
۳- قطر دهانه تخلیه روشویی باید دست کم ۳۲ میلی متر باشد.
۴- اگر روشویی به صورت لگن های سرتاسری باشد، هر ۵۰۰ میلی متر طول آن باید به عنوان یک روشویی تلقی شود و همه الزامات مندرج در این مقررات در مورد آن رعایت شود.
۵- فاصله محور روشویی از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر، نباید کمتر از ۴۵۰ میلی متر باشد.
۶- در اماکن عمومی چنانچه در محلی چند روشویی پیش بینی شده باشد، حداقل یکی از آنها باید برای استفاده افراد معلول اختصاص داده شود.
الف- روشویی ها با لبه گرد یا پیشخوان مخصوص استفاده افراد معلول نباید در ارتفاع بلند تر از ۸۶۵ میلی متر از کف تمام شده نصب شوند. حداقل ارتفاع خالص لازم از زیر لبه پایینی دستشویی تا کف تمام شده بایستی ۷۳۵ میلی متر باشد به طوری که آزادی زانو و پنجه را فراهم آورد
ب – فضای آزاد به عرض دست کم ۷۶۰ میلی متر و عمق ۱۲۲۰ میلی متر باید جلوی روشویی معلول پیش بینی شود.
ج – شیرهای آب روشویی ویژه استفاده افراد معلول باید یکی از انواع دسته اهرمی، فشاری و چشمی الکترونیکی باشد. شیرهای خودکار روشویی باید طوری تنظیم شده باشند که حداقل برای زمان ۱۰ ثانیه باز بماند.

انتخاب و نصب روشویی
انتخاب و نصب روشویی

الزامات انتخاب و نصب توالت فرنگی (توالت غربی)

دومین مورد از الزامان انتخاب و نصب لوازم بهداشتی، مربوط به توالت فرنگی است.

۱- توالت فرنگی باید طوری نصب شود که فاصله محور آن از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر، کمتر از ۴۵۰ میلی متر و از محور لوازم بهداشتی دیگر کمتر از ۷۶۰ میلی متر نباشد. جلو توالت فرنگی باید دست کم ۵۰۰ میلی متر تا دیوار یا در مقابل آن جای خالی پیش بینی شود.
الف – اتاقک توالت فرنگی نباید کمتر از ۹۰۰ میلی متر پهنا و ۱۵۰۰ میلی متر درازا داشته باشد.
۲- در فضاهای عمومی، توالت فرنگی باید از نوع بزرگ باشد و نشیمن گاه و در لولایی قابل برداشتن داشته باشد.
الف – قطر لوله فاضلاب خروجی از توالت فرنگی نباید کمتر از ۱۰۰ میلی متر باشد.
۳- لوله خروجی فاضلاب توالت فرنگی باید با یک زانویی ۱۰۰*۸۰ میلی متر و یا یک فلنج به همین اندازه به لوله تخلیه فاضلاب ساختمان متصل شود.
۴- اتصال لوله تخلیه فاضلاب توالت فرنگی به لوله فاضلاب ساختمان، از طریق کف اتاقک یا دیواره، باید کاملا آب بند و گاز بند باشد.
۵- در هر گروه بهداشتی در اماکن عمومی در مقابل هر ۶ توالت باید یک توالت برای استفاده افراد معلول اختصاص داده شود.
۶- اتاقک توالت برای استفاده افراد معلول باد دارای ویژگی های زیر باشد :
الف – فضای آزاد کف به صورت دایره ای به قطر دست کم ۱۵۲۵ میلی متر برای گردش صندلی چرخ دار فراهم باشد.
ب – حداقل عرض باز شو درب باید ۸۱۵ میلی متر باشد.
ج – جلو کاسه توالت باید دست کم ۱۲۲۰ میلی متر تا دیوار یا در مقابل آن جای خالی پیش بینی شود.
د – ارتفاع کاسه توالت از کف تمام شده تا قسمت بالای نشیمن توالت باید بین ۴۳۰ تا ۴۸۵ میلی متر باشد.
ه – ارتفاع نصب دستگیره های کمکی بین ۸۴۰ تا ۹۱۵ میلی متر از کف باشد.
و – اهرم سیستم شستشوی داخل توالت به صورت خودکار یا دکمه فشاری بوده و در ارتفاع ۱۱۲۰ میلی متر از کف نصب شود.

توالت ایرانی (توالت شرقی)

سومین تجهیز که نکات اجرایی آن بررسی میشود توالت ایرانی است.

۱- توالت ایرانی باید طوری نصب شود که فاصله محور طولی آن از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر، کمتر از ۴۵۰ میلی متر و از محور طولی لوازم بهداشتی مجاور کمتر از ۷۶۰ میلی متر نباشد. جلو توالت ایرانی باید دست کم ۵۰۰ میلی متر تا دیوار یا در مقابل آن جای خالی پیش بینی شود.
الف – اتاقک توالت ایرانی نباید کمتر از ۹۰۰ میلی متر پهنا و ۱۵۰۰ میلی متر درازا داشته باشد.
۲- توالت ایرانی باید از نوع تخت یا کشکولی و از جنس مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت باشد.
۳- سطوح آشکار توالت ایرانی باید صاف و صیقلی و بدون گوشه های زائدی، که شستشو و تمیز کردن آن را مشکل کند، باشد.
۴- ساخت لگن توالت ایرانی باید طوری باشد که هنگام شستشو آب از آن به کف اتاقک جریان نیابد و پس از تخلیه آب، در هیچ یک از نقاط سطح آن آب باقی نماند و کاملا تخلیه شود.
۵- قطر نامه لوله فاضلاب خروجی از توالت ایرانی باید دست کم ۱۰۰ میلی متر باشد.
۶- اتصال لوله تخلیه فاضلاب توالت ایرانی به لوله فاضلاب ساختمان، از طریق کف اتاقک، باید کاملا آب بند و گاز بند باشد.
۷- به هنگام شستشوی لگن توالت ایرانی، نباید از درز های اطراف لگن، آب به داخل اجزای ساختمانی کف اتاقک نفوذ کند.

یورینال

لوازم بهداشتی چهارم، که نکات انتخاب و نصب آن را آورده ایم، یورینال است.

۱- یورینال باید طوری نصب شود که فاصله محور آن از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر، کمتر از ۴۰۰ میلی متر و از محور طولی لوازم بهداشتی مجاور کمتر از ۷۶۰ میلیمتر نباشد. جلو یورینال باید حداقل ۵۰۰ میلی متر، تا دیوار یا درب مقابل آن جای خالی پیش بینی شود.
۲- یورینال هایی که در فضای عمومی نصب میشوند باید سیفون آشکار و قابل دسترسی داشته باشند
۳- کف و دیوار اطراف یورینال باید دست کم تا ۶۰۰ میلی متر از جلو و به ارتفاع ۱۲۰۰ میلی متر از کف و ۶۰۰ میلی متر در هر طرف، با مواد آب بند و مقاوم در برابر نفوذ رطوبت ساخته شود و سطوح آن کاملا صاف و صیقلی باشد.
۴- در صورت پیش بینی چند یورینال، بایستی حداقل یکی از آنها برای استفاده افراد معلول مناسب باشد.
الف – آبریزگاه های ویژه استفاده افراد معلول باید به شکل غرفه ای یا دیواری بوده و حداکثر ارتفاع لبه گرد زیرین آن از کف تمام شده ۴۳۰ میلی متر باشد.
ب – فضای آزاد کف در جلوی یورینال باید حداقل به پهنای ۷۶۰ میلی متر و عمق ۱۲۲۰ میلی متر بوده و به راه قابل دسترسی متصل باشد.
ج – اهرم سیستم شستشوی یورینال باید به صورت خودکار یا دکمه فشاری بوده و در ارتفاع ۱۲۲۰ میلی متر از کف نصب شود.

انتخاب و نصب یورینال
انتخاب و نصب یورینال

دوش

نکات انتخاب و نصب لوازم بهداشتی بعدی که بررسی میکنیم، دوش حمام است.

۱- لوله قائم دوش باید با بست به دیوار پشت دوش ثابت و محکم شود.
۲- کابین دوش
الف – سطح کابین دوش باید حداقل ۰.۶ متر مربع باشد.
ب – کابین دوش ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد. در حالت مربع هر ضلع، در حالت مثلث ارتفاع وتر و در حالت بیضی و دایره قطر آن نباید کمتر از ۷۵۰ میلی متر باشد. فضایی که برای شیر، جا صابونی، دستگیره و دیگر متعلقات لازم است باید خارج از اندازه های داده شده برای کابین دوش باشد.
ج – پنجره و درهای شیشه ای کابین دوش باید طبق استاندارد های ایمنی باشد.
۳- دیوارهای اطراف اتاقک دوش باید دست کم تا ارتفاع ۱۸۰۰ میلی متر با مواد آب بند و مقاوم در برابر نفوذ رطوبت ساخته شود و سطوح آن کاملا صاف و صیقلی و قابل شستشو باشد.
۴- کف اتاقک دوش یا زیردوشی :
الف – کف اتاقک دوش یا زیردوشی باید کاملا بدون درز، آب بند و مقاوم به نفوذ رطوبت باشد.
ب – لبه های زیردوشی باید در همه طرف دست کم ۵۰ میلی متر نسبت به کف آن بالاتر باشد.
ج – اتصال لوله فاضلاب تخلیه زیردوشی یا کف شوی کف اتاقک به لوله فاضلاب ساختمان باید کاملا آب بند و گاز بند باشد. از درز های اطراف کف شوی یا زیردوشی نباید آب و رطوبت به داخل اجزای ساختمان نفوذ کند.
د – قطر نامی لوله فاضلاب تخلیه زیردوشی یا کف شوی کف اتاقک نباید از ۵۰ میلی متر کمتر باشد. روی دهانه تخلیه باید شبکه مقاوم در برابر خوردگی با قطر دست کم ۷۶ میلی متر و قابل برداشتن نصب شود که سوراخ های آن از ۶ میلی متر بزرگتر نباشد.
ه – اگر در یک ساختمان چند اتاقک دوش، فقط با یک دهانه تخلیه پیش بینی شده باشد شیب بندی کف باید طوری صورت گیرد که فاضلاب یک اتاقک از داخل اتاقک دیگر عبور نکند.
۵- در صورت پیش بینی تعدادی دوش در یک گروه بهداشتی، باید حداقل یکی از آنها برای استفاده افراد معلول مناسب باشد.
الف – اتاقک دوش ویژه استفاده افراد معلول باید دست کم به طول ۱۵۲۵ و پهنای ۱۰۷۰ میلی متر باشد.
ب – شیرهای آب دوش معلول باید از نوع اهرمی باشد.
ج – میله های دستگیره باید با استحکام کافی بوده و در ارتفاع ۸۴۰ تا ۹۱۵ میلی متری کف دوش نصب شود.

نکات انتخاب و نصب دوش
نکات انتخاب و نصب دوش

الزامات انتخاب و نصب لوازم بهداشتی که باقی مانده است را در پست بعدی برای شما عزیزان آماده میکنیم. با ما همراه باشید.

لوله و اتصالات UPVC امپراطور گلپایگان (بازرگانی فیض آبادی)

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *