دتایل اجرایی لوله هواکش (2) + دانلود رایگان فایل اتوکد
در ادامه میخوانید :

در بخش اول این پست در مورد دتایل اجرایی ونت فاضلاب روی بام صحبت کردیم. در این پست با ادامه این مبحث با ما همراه باشید.

در این مقاله قصد داریم تا در مورد دتایل اجرایی ونت فاضلاب داخل ساختمان، از لوله های فاضلاب تا رایزر ساختمان و انواع این سیستم ها با شما صحبت کنیم. در پست های قبل در مورد انواع ونت های ساختمان، ونت خشک و ونت تر و همچنین شیرهای ونت فاضلابی مطالبی را خدمت شما عزیزان ارائه داده بودیم. در این پست بیشتر به این مطالب میپردازیم و با نحوه اجرای آنها آشنا خواهیم شد. مطالب زیر از نشریه ۱۲۸ برنامه و بودجه انتخاب شده اند.

دتایل اجرایی ونت فاضلاب

اتصال لوله رایزر ونت به لوله فاضلاب

همانطور که در تصویر زیر میبینید، نحوه اتصال لوله ونت فاضلاب را به لوله فاضلاب ساختمان مشاهده میکنید. به قسمت انتهایی لوله رایزر فاضلاب، از بالاترین اتصال شاخه افقی فاضلاب تا بام، هواکش لوله رایزر فاضلاب میگویند. این قسمت بهتر است بدون تغییر سایز و تغییر جهت تا بام حرکت کند، زیرا این قسمت بخش مهمی از سیستم ونت فاضلاب ساختمان است. در ساختمان هایی که فاضلاب ۵ طبقه یا بیشتر به لوله رایزر فاضلاب میریزد، لوله رایزر فاضلاب میبایستی در پایین ترین قسمت دارای هواکش باشد. این لوله که همان لوله رایزر ونت فاضلاب است و شاخه های افقی ونت ساختمان نیز به آن متصل میشوند، میتواند مطابق شکل در محل هاشور خورده به لوله فاضلاب متصل شود. سایزینگ این لوله بر اساس کل DFU لوازم بهداشتی (برای آشنایی با DFU و سایزینگ لوله های فاضلاب اینجا کلیک کنید) که فاضلاب آنها به لوله رایزر فاضلاب میریزد تعیین میشود، ولی در هر حال نباید از نصف قطر لوله قائم فاضلاب کوچکتر باشد.

در ساختمان هایی که فاضلاب ۱۰ طبقه یا بیشتر به لوله قائم فاضلاب میریزد، باید برای حداکثر هر ۱۰ طبقه یک هواکش کمکی مطابق شکل های زیر استفاده کرد.

دتایل اجرایی ونت فاضلاب - نحوه اتصال هواکش به لوله رایزر فاضلاب

دتایل اجرایی ونت فاضلاب – نحوه اتصال هواکش به لوله رایزر فاضلاب

دتایل اجرایی ونت فاضلاب لوازم بهداشتی و اتصال به لوله رایزر ونت فاضلاب

همانطور که در شکل های زیر میبینید ۴ حالت مختلف اتصال ونت تجهیزات بهداشتی مختلف آورده شده است. در تمامی این حالت ها لوله ونت میبایستی تا ۱۵ سانتی متر بالاتر از تراز سرریز وسایل بهداشتی به صورت قائم بالا برود و بعد تغییر جهت بدهد. تراز سرریز وسایل بهداشتی ، بالاترین سطحی است که ممکن است آب در وسیله بهداشتی تا آن سطح جمع شود. اجرای روش های “پ” و “ت” فقط زمانی مجاز است که از روش های “الف” و “ب” نتوانیم استفاده کنیم. نکته قابل توجه این روش های اجرایی این است که در ۲ حالت اول (“الف” و “ب”) از جایی که لوله هواکش تغییر جهت میدهد، باید با حداقل شیب ۲% به سمت لوله رایزر ونت حرکت کند. ولی در حالت های دیگر این شیب به صورت عکس اجرا میشود.

حالات مختلف اتصال هواکش لوازم بهداشتی به رایزر ونت فاضلاب

حالات مختلف اتصال هواکش لوازم بهداشتی به رایزر ونت فاضلاب

اتصال لوله ونت خشک به لوله فاضلاب

در نقاط مختلف لوله کشی فاضلاب ممکن است نصب هواکش ضرورت داشته باشد از جمله :

تصویر زیر دتایل اجرایی اتصال لوله ونت خشک به لوله فاضلاب یا لوله مشترک هواکش و فاضلاب را نشان میدهد.

نقطه اتصال لوله ونت خشک به لوله افقی فاضلاب باید در بالای محور افقی لوله باشد.

زاویه اتصال ونت خشک به لوله فاضلاب نسبت به سطح افق، نباید کوچکتر از ۴۵ درجه باشد.

لوله هواکش خشک لوازم بهداشتی، بلافاضله پس از اتصال به لوله فاضلاب، باید با زاویه ۴۵ درجه یا بیشتر نسبت به سطح افق، تا حداقل ۱۵ سانتی متر بالاتر از تراز سرریز وسیله بهداشتی که هواکش برای آن نصب شده است بالا رود و پس از آن میتواند تغییر امتداد داده و با رعایت شیب لازم، به لوله رایزر هواکش متصل شود و یا مستقلا تا هوای آزاد ادامه یابد.

هواکش کمکی و هواکش پایین رایزر فاضلاب با زاویه حداقل ۴۵ درجه نسبت به سطح افق، به رایزر فاضلاب متصل شود. این لوله میتواند بلافاضله بعد از اتصال تغییر امتداد داده و با رعایت شیب لازم، به لوله قائم هواکش متصل شود

لوله هواکش میبایستی در تمام مسیر خود به سمت لوله فاضلاب شیب داشته باشد.

دتایل اجرایی ونت فاضلاب - اتصال لوله ونت خشک به لوله افق و عمودی فاضلاب
دتایل اجرایی ونت فاضلاب – اتصال لوله ونت خشک به لوله افق و عمودی فاضلاب

 

حداقل و حداکثر فاصله نقطه اتصال لوله هواکش از لبه سرریز سیفون

در تصویر زیر جدولی آمده است که طبق آن میتوان حداقل و جداکثر فاصله محل اتصال لوله ونت خشک از لبه سرریز سیفون را مشخص میکند. جدول بر اساس اصول زیر به دست آمده است:

  • حداقل فاصله لوله هواکش از لبه سرریز سیفون نباید کمتر از دوبرابر قطر داخلی دهانه خروجی سیفون باشد
  • دهانه اتصال لوله ونت خشک به لوله فاضلاب هریک از لوازم بهداشتی، به استثناء توالت فرنگی و دستگاه های سیفون سر خود که روی کف نصب میشوند، نباید پایین تر از لبه سرریز سیفون لوازم بهداشتی که لوله هواکش برای آنها نصب میشود، قرار داشته باشد.

همانطور که میبینید در این جدول قطر سیفون تجهیز در اولین ستون جدول به اینچ و میلیمتر آمده است. همچنین شیب در تمامی حالت ها نیز ۲ درصد است.

دتایل اجرایی ونت فاضلاب - حداقل و حداکثر فاصله نقطه اتصال لوله ونت خشک از سیفون لوازم بهداشتی
دتایل اجرایی ونت فاضلاب – حداقل و حداکثر فاصله نقطه اتصال لوله ونت خشک از سیفون لوازم بهداشتی

دتایل اجرایی ونت فاضلاب دوخم لوله قائم فاضلاب

زمانی در لوله قائم فاضلاب بنا به ضرورت از دوخم استفاده میشود، همانطور که قبل تر نیز گفتیم باید قبل و بعد از دوخم از لوله ونت استفاده کنیم. دتایل اجرایی لوله ونت برای دوخم قائم یا دوخم افقی در شکل زیر آورده شده است. حالت های مختلف این اتصال را میتوانید ببینید.

در صورتی که تعداد طبقات متصلل به لوله قائم فاضلاب در بالای دوخم بیش از ۵ باشد، باید به شرح زیر عمل کرد:

  • هواکش لوله قائم بالای دو خم بر مبنای آنچه در بخش های قبل نشان داده شده است میبایستی اجرا گردد.
  • هواکش قائم قسمت پایین دوخم، یا باید بین زانوی دوخم نخستین شاخه افقی بعد از آن به لوله قائم فاضلاب متصل شود و یا به امتداد لوله قائم فاضلاب قسمت پایین دوخم اتصال یابد.

سایزینگ لوله هواکش پایین دوخم میبایستی بر اساس کل DFU متصل به لوله قائم (بالا و پایین دوخم) انجام گیرد.

در دوخم قائم اگر در قسم هاشور خورده، شاخه افقی فاضلاب متصل نشده باشد، نصب هواکش برای دوخم ضروری نیست.

دتایل اجرایی ونت دوخم قائم و افقی فاضلاب
دتایل اجرایی ونت دوخم قائم و افقی فاضلاب

دتایل اجرایی ونت تر فاضلاب

برای یک گروه از لوازم بهداشتی نزدیک به هم که معمولا همزمان استفاده نمیشوند، مانند لوازم بهداشتی که در یک حمام قرار دارند، میتوان هواکش تر نصب نمود. لوله ونت تر برای لوازم بهداشتی بالادست به عنوان لوله فاضلاب، و برای لوازم بهداشتی پایین دست به عنوان لوله ونت عمل میکند. شیب لوله ونت همانند شیب لوله فاضلاب میباشد و تفاوتی نمیکند. در بالاترین نقطه هواکش تر، هواکش خشک به آن متصل میگردد.

ترتیب اتصال لوازم بهداشتی به لوله ونت تر باید طوری باشد که لوازم بهداشتی با DFU بیشتر در پایین دست لوازم بهداشتی با DFU پایین تر قرار بگیرند. در صورت نصب هواکش تر برای توالت، قطر نامی لوله هواکش تر، دست کم باید ۳ اینچ باشد. در سایر موارد قطر لوله ونت تر دست کم باید برابر با قطر لوازم بهداشتی که ونت تر برای آنها نصب میشود باشد. سایزینگ لوله ونت خشک مستقل از ونت تر و بر اساس جداول مربوطه انجام میگیرد و حداقل آن ۱ ۱/۴ اینچ میباشد.

حالت هایی که در شکل زیر میبینید دتایل اجرایی ونت تر فاضلاب را نشان میدهند. هواکش تر در این شکل ها با هاشور نشان داده شده است.

در شکل “الف” برای دوش و توالت ونت تر نصب شده است. در شکل “ب” فقط برای توالت هواکش تر نصب شده است. در این حالت به علت استقرار توالت با ۴DFU در بالادست و دوش با ۲DFU، برای دوش نمیتوان هواکش تر نصب نمود و برای آن بایستی هواکش جدا در نظر گرفته شود. در شکل “پ” نیز برای توالت هواکش جداگانه نصب شده است و فقط برای دوش هواکش تر در نظر گرفته شده است.

طول لوله افقی که سیفون لوازم بهداشتی را به لوله هواکش تر متصل میکند نباید از ارقام داده شده در جدول شکل های قبل بیشنر شود.

دتایل اجرایی ونت تر در سیستم فاضلاب

دتایل اجرایی ونت تر در سیستم فاضلاب

دتایل اجرایی ونت فاضلاب به صورت مداری (هواکش مداری) 

در سیستم ونت مداری حداکثر ۸ عدد از لوازم بهداشتی که روی کف نصب شده اند (توالت، دوش، وان و کف شوی) و به یک شاخه افقی فاضلاب متصل شده باشند، میتوانند یک هواکش مداری (Circuit Vent) داشته باشند. در این حالت شاخه افقی فاضلاب به عنوان هواکش لوازم بهداشتی که به آن متصل شده اند نیز، عمل مینماید. هواکش مداری در ساختمان یک طبقه و یا در بالاترین طبقه ساختمان چند طبقه که به هواکش لوله قائم فاضلاب متصل شده شود را هواکش حلقوی (Loop Vent) مینامند.

سرتاسر شاخه افقی فاضلاب که در شکل های زیر با D نمایش داده شده اند باید بر مبنای مجموع DFU لوازم بهداشتی که به آن شاخه افقی تخلیه میشوند سایز شود و این سایز در تمام طول آن نباید تغییر کند.

اتصال فاضلاب لوازم بهداشتی به شاخه افقی فاضلاب باید به صورت افقی و از کنار آن باشد. همچنین حداکثر فاضله سیفون لوازم بهداشتی از شاخه افق فاضلاب بنابر آنچه پیش تر گفتیم، نباید از اعداد داده شده در جدول مذکور بیشتر باشد.

هواکش مداری در حدفاصل بین دو عدد از بالا دست ترین لوازم بهداشتی به شاخه افقی فاضلاب متصل میشود. اگر گروهی از لوازم بهداشتی که برای آنها یک هواکش مداری نصب شده است دارای بیش از ۳ توالت باشد، برای آن گروه یک هواکش کمکی نیز باید نصب شود. هواکش کمکی بعد از پایین دست ترین لوازم بهداشتی به شاخه افقی فاضلاب متصل میشود.

در صورت تخلیه فاضلاب سایر لوازم بهداشتی که در همان طبقه قرار دارند به شاخه افقی فاضلاب، برای آن لوازم باید هواکش فاضلاب جداگانه نصب شود. سایزینگ هواکش مداری که در شکل با d نشان داده شده است، بر اساس مجموع DFU لوازم بهداشتی که هواکش برای آنها نصب شده است و حداکثر طول قسمت افقی آن نیز با استفاده از جداول مربوط به هواکش مداری انجام گیرد.

 

دتایل اجرایی ونت فاضلاب به صورت مداری (هواکش مداری) - 1
دتایل اجرایی ونت فاضلاب به صورت مداری (هواکش مداری) – ۱

 

 

دتایل اجرایی ونت فاضلاب به صورت مداری (هواکش مداری) - 2

دتایل اجرایی ونت فاضلاب به صورت مداری (هواکش مداری) – ۲

فایل نقشه های دتایل اجرایی ونت فاضلاب بخش دوم رو به صورت رایگان و با فرمت DWG میتونید همینجا دانلود کنید. اگر آموزش خاصی مد نظرتونه توی کامنت ها به ما بگید تا براتون آماده کنیم. نظرات و پیشنهاداتتون هم که باعث دلگرمیه ماست.

[vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1637428903652{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #2e2323 !important;border-left-color: #64302f !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #64302f !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #64302f !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #64302f !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 10px !important;}”][cz_title id=”cz_39195″ sk_overall=”border-style:solid;border-width:0px;border-color:#6f328b;border-radius:5px;”]

دانلود دتایل اجرایی ونت فاضلاب با فرمت DWG (بخش دوم)

دانلود به صورت فابل زیپ

[/cz_title][/vc_column][/vc_row]

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *