فاضلاب ساختمان جزو بخش های مهم تاسیسات هر ساختمان است که از تجهیزات مختلف و لوله و اتصالات تشکیل شده است. ساخت، طراحی و اجرای آن استانداردهایی دارد و نکاتی لازم الجرا دارد. در اینجا این مطالب را میتوانید ببینید.