لوله و اتصالات پلیکا، بیشترین قسمت از تاسیسات فاضلاب یک ساختمان را تشکیل میدهند. این عنصر مهم استانداردهای ساخت و اجرای مهمی نیز دارد. لوله و اتصالات پلیکا و موارد مهمی که باید بدانید در این بخش جمع آوری میشود.