لوله کشی یکی از فرایند های تاسیسات ساختمانی است. این لوله ها معمولا از موتورخانه تا مصرف کننده مسیری را طی میکنند. اگر در اجرای آن ها نکات لازم رعایت نشود، ممکن است خسارات جبران ناپذیری به ساختمان وارد کنند.